Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget, eller burde oppdaget, mangelen. 
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene. 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Vi sender alltid med et angrerettskjema på mail når vi behandler ordre. Dersom kunden angrer, skal varen sendes oss i retur på kundens egen bekostning (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen skal sendes oss i originalemballasje, være forsvarlig innpakket og være oss i hende innen 14 dager etter kundens mottagelse av varen. Varen skal være ubrukt og for de varer som er forseglet skal forseglesen ikke være brutt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt refunderer vi kunden varens beløp.